WMO-budget onder controle met Fair Care

Sinds 2015 moeten gemeenten  ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door de bewoners van gemeenten wordt een groot en toenemend beroep op de Wmo gedaan. Gemeentes stellen het budget voor de Wmo per jaar vast en de praktijk leert dat het budget in de meeste gemeentes flink overschreden wordt. Gemeentes zijn er aan gehouden om de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van gelden te controleren. Hiervoor heeft Fair Care Solutions een oplossing (Faire Care) ontwikkeld die inzicht geeft in de daadwerkelijk bestede tijd aan huishoudelijke hulp ten opzichte van de toegekende tijd. Bovendien wordt ook de client-tevredenheid gemeten. 

Inmiddels maken meer dan 9 gemeentes en 5 zorgaanbieders gebruik van Fair Care en wordt het bij ruim 3.500 cliënten ingezet. De inzichten die de op feiten gebaseerde data geeft, biedt zowel de zorgaanbieders als de gemeentes een enorme kans om het proces rond doelmatigheid en rechtmatigheid bij te sturen.

Fair Care is een op blockchain-technologie gebaseerde oplossing. Horizon Internet Technologies droeg de verantwoordelijkheid voor de architectuur van de applicatie en de blockchain-implementatie. Sidekick-IT heeft het design en de realisatie van de frontend voor haar rekening genomen. De frontend is ontwikkeld met React.

Screenshot van het Fair Care dashboard

Bekijk andere projecten