Implementeren van duurzaamheidsbeleid

Overheden die de Green Deal duurzaam GWW hebben getekend willen aan een eenduidig inkoopbeleid een uniforme werkwijze koppelen. Daarvoor is in samenwerking met DON Bureau een tool ontwikkeld dat door het CROW beschikbaar wordt gesteld. Met het Ambitieweb worden gestructureerd duurzaamheidsambities voor projecten vastgelegd. Het Ambitieweb draagt bij aan de implementatie van duurzaamheidsbeleid en de samenwerking van projectleden. Dankzij het gebruik worden duurzaamheidsambities uit algemene beleidsnotities van overheden vertaald naar projecten.

De tool helpt bij het vertalen van organisatiedoelen naar maatschappelijk verantwoord inkopen.

Ambitieweb biedt voor een project een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus.

Ook is het een kennisbank voor de verschillende duurzaamheidsthema’s. Aan thema’s kunnen een aantal praktische maatregelen en contactpersonen gekoppeld worden. Hiermee is een platform gecreëerd voor kennisdeling.

DON Bureau heeft het concept van Ambitieweb bedacht en Sidekick-IT heeft het tool gerealiseerd met behulp van Angular en Directus. Via het CROW kan een abonnement worden genomen op Ambitieweb. Via de SSO van het CROW is het makkelijk voor hun leden om in Ambitieweb in te loggen.

Zo dragen wij bij aan een duurzamer Nederland.

Welkomstscherm na inloggen.
Het Ambitieweb.

Bekijk andere projecten