Implementeren duurzaamheidsbeleid

De uitdaging

Overheden die de Green Deal Duurzaam GWW hebben getekend willen duurzaamheid een integraal onderdeel laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Hiervoor is het belangrijk een een uniforme werkwijze te koppelen aan een eenduidig inkoopbeleid.

Onze oplossing

In samenwerking met DON Bureau ontwikkelde Sidekick-IT de tool Ambitieweb. Hierin worden duurzaamheidsambities voor grond- weg- en waterbouwprojecten gestructureerd vastgelegd. Ambitieweb draagt bij aan de implementatie van duurzaamheidsbeleid en de samenwerking van projectleden.

Ambitieweb biedt voor een project een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Daarnaast is het een kennisbank voor de verschillende duurzaamheidsthema’s. Aan thema’s kunnen een aantal praktische maatregelen en contactpersonen gekoppeld worden. Hiermee is een platform gecreëerd voor kennisdeling.

Dankzij het gebruik worden duurzaamheidsambities uit algemene beleidsnotities van overheden vertaald naar projecten. De tool helpt bij het vertalen van organisatiedoelen naar maatschappelijk verantwoord inkopen.

DON Bureau bedacht het concept van Ambitieweb, Sidekick-IT realiseerde de tool met behulp van Angular en Directus. Via het CROW kan een abonnement worden genomen op Ambitieweb. Zo wordt het voor de leden eenvoudig om via de portal Mijn CROW SSO in te loggen in Ambitieweb.

Op deze manier dragen wij graag bij aan een duurzamer Nederland!

benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen met een digitale oplossing op maat?