Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling

Webapplicatie Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling

De uitdaging

DON Bureau heeft een adviesmodel voor duurzame ontwikkeling bedacht waarmee in korte tijd inzichtelijk wordt hoe op lokale schaal een optimale bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Hierbij wordt een integrale benadering gehanteerd en wordt actief gezocht naar slimme koppelingen van maatregelen die meerwaarde creëren. Daarbij worden maatregelen voor gebiedsspecifieke vraagstukken als mobiliteit en sociale cohesie in ogenschouw genomen.

DON Bureau gebruikte een prototype van een tool in Excel om analyses te kunnen doen en een adviesrapport op te stellen. Gezien de belangstelling voor de aanpak van DON Bureau ontstond de behoefte voor een professioneel ontwikkeld tool dat schaalbaar, veilig en duurzaam is.

Onze oplossing

Sidekick-IT ontwikkelde ‘Het Adviesmodel’. Dit bestaat uit een dynamische database van maatregelen met bewezen resultaten en een stapsgewijze analysemethode. Hiermee kunnen de verschillende transities, vraagstukken en uitdagingen integraal benaderd worden én vertaald naar lokale oplossingen.

Sidekick-IT heeft Het Adviesmodel in korte tijd met een agile-aanpak kunnen en mogen ontwikkelen. De stack die daarvoor werd gebruikt bestaat uit Angular en Directus.

benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen met een digitale oplossing op maat?