“Onze software-oplossingen op maat passen naadloos binnen een klantspecifiek bedrijfsproces”

Dick van Balgooij en Tim de Hoog over de feiten en fabels van software op maat

Sidekick-IT biedt volledige software-oplossingen op maat; een combinatie van advies, development en service. Maar wat wordt nou precies met software op maat bedoeld en is een oplossing op maat niet tijdrovend en veel duurder dan een generieke oplossing in de vorm van een standaardpakket? Directeur Dick van Balgooij en Projectmanager Tim de Hoog geven antwoord en bieden inzicht in de misverstanden met betrekking tot software op maat.

Wat is een software-oplossing op maat?

“Onder software op maat verstaan wij bij Sidekick-IT een IT-oplossing die naadloos aansluit bij het primaire bedrijfsproces en die rekening houdt met de eisen en wensen van onze klant. We combineren advies, ontwikkeling en een goede service na implementatie,” vertelt Dick van Balgooij.

“ONZE OPLOSSINGEN OP MAAT GAAN VERDER DAN EEN ENKEL SOFTWARE” – DICK

“Klanten komen bij ons met een vraagstuk,” vertelt Dick.  “Met alle kennis die we inmiddels hebben opgedaan -zowel op het gebied van IT als in diverse branches-, verdiepen wij ons eerst goed in het specifieke vraagstuk en het primaire bedrijfsproces van de klant. Soms is het voor een klant al heel duidelijk wat de eisen en wensen zijn aan de software-oplossing en soms is het belangrijk om eerst samen de kaders te definiëren. Wij helpen de vraag achter de vraag te vinden. Zo kunnen wij een passende vertaalslag maken naar de software. Wij starten een project met een gezamenlijke brainstorm die vaak leidt tot extra vragen. Niet zelden komen dingen aan het licht waarover nog niet was nagedacht of nog geen keuzes waren gemaakt. Deze dialogen kosten aan het begin van een project misschien wat tijd, maar helpen onze klanten vooruit en zorgen ervoor dat wij een eindproduct kunnen opleveren dat aan de wensen voldoet en aansluit op het proces. Een goede service na implementatie zorgt ervoor dat de oplossing ook in de toekomst aan de eisen van de klant blijft voldoen.”

In welke onderdelen zou je software op maat kunnen indelen?

Tim: “Als je kijkt je naar de technische kant, dan kun je onze software-oplossingen indelen in 3 onderdelen:

  • Websites: hieronder verstaan we zowel Front-end als Back-end én WordPress plugins
  • Applicaties: een programma dat ontwikkeld is voor het uitvoeren van een specifieke taak, zoals een rekenmodule of een adviesstructuur
  • API’s: interfaces die het mogelijk maken dat applicaties en systemen onderling met elkaar kunnen communiceren, koppelingen dus.”

Is software op maat altijd de beste oplossing?

“Nee, niet altijd,” aldus Dick. “In bepaalde branches heb je bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in een generieke oplossing. Zo’n standaardoplossing ontwikkelt zich op basis van input vanuit de markt. Vooral op het gebied van CRM, supply chain en boekhouding zijn er hele goede standaardpakketten beschikbaar. Gebruik je deze pakketten, dan kun je dus ook nog eens gebruik maken van de kennis van de branche.” Tim vult aan: “Wij kijken per opdracht wat de beste oplossing is. Wij hebben kennis van de diverse pakketten in de markt. Onze rol is om de klant zoveel mogelijk te informeren over de mogelijkheden. Uiteraard ligt de keuze dan bij de klant.”

Wanneer kies je voor een software-oplossing op maat?

Als een specifiek bedrijfsproces niet in de vorm van een standaardoplossing past en/of ombouwen van het bedrijfsproces niet wenselijk of mogelijk is, dan is maatwerk volgens Dick de beste oplossing. “Het maatwerk dat wij maken richt zich enerzijds op de kernprocessen waarin bijzondere stappen zitten die je niet met standaardoplossingen ondervangt. Denk bijvoorbeeld aan een heel specifiek rekenprogramma of een redactioneel proces. Hiervoor ontwikkelen wij op maat websites of applicaties. Anderzijds helpen wij klanten die al software geïmplementeerd hebben, maar zoeken naar een optimalisatie. Software is tegenwoordig veel transparanter. Onze toegevoegde waarde is dan te vinden in de connectiviteit. Door middel van API’s creëren wij een naadloze data-migratie tussen diverse software-oplossingen die onze klant gebruikt.”

Is software op maat duurder?

Tim heeft dit misverstand vaker gehoord: “Dit is echt per project verschillend. In gevallen waar je slechts 10% van een standaardpakket zou gebruiken, is het vaak goedkoper om enkel dat specifieke deel op maat te ontwikkelen.” Voordeel is ook nog eens dat software op maat vaak geen kosten kent voor een licentie per gebruiker, wat bij standaardpakketten flink in de papieren kan lopen. “Een ander misverstand is dat software op maat veel tijd en geld kost, omdat je van nul begint te bouwen,” zegt Dick. “Je moet maatwerk eigenlijk meer zien als een blokkendoos. Sommige blokken moeten wij inderdaad nog helemaal zelf bouwen, omdat ze nog niet ontwikkeld zijn. Maar de blokkendoos bevat ook verschillende bestaande blokken waar de kinderziektes al uit zijn.

Wat zijn de voordelen van software op maat?

“Je krijgt exact wat je wilt”

Bij een standaardoplossing krijg je soms functionaliteiten die je helemaal niet nodig hebt en die enkel tot extra complexiteit leiden. Blijkt een generieke oplossing toch niet precies te passen bij het bedrijfsproces of het doel waarvoor de klant het geïmplementeerd had, dan is er weinig tot niks zelf aan te veranderen. “Dit kan tot grote frustratie leiden,” heeft Tim ervaren. “Kies je voor een tailor made oplossing, dan ontwikkelen wij enkel wat voor een specifieke klant relevant is. De klant krijgt dus exact wat hij wil. Daarnaast zijn we niet klaar als een oplossing geïmplementeerd is: wij kunnen samen met de klant altijd verder ontwikkelen nadat de software in gebruik is genomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voortschrijdend inzicht of een wijziging in de markt of het bedrijfsproces.”

Flexibiliteit

Maatwerk maakt het mogelijk om te voldoen aan bepaalde eisen binnen een branche. Zo is het voor het RIVM bijvoorbeeld heel belangrijk om data te versleutelen. Iets wat binnen een standaardoplossing als WordPress niet kan.

Onafhankelijkheid

Tim: “Bij een generieke oplossing, zoals een plug-in of een standaardpakket ben je afhankelijk van de grillen van de markt. Je hebt zelf vaak geen invloed in welke richting de software ontwikkeld wordt. Tegenwoordig zien wij gelukkig dat wij via open source oplossingen wel steeds meer invloed krijgen op standaard software. Zo konden wij als Sidekick-IT de afgelopen jaren verbeteringen doorvoeren in diverse WordPress plugins. Wij zetten ons dus ook zeker in voor open source oplossingen.”

Beperkte licentiekosten

Zoals eerder al besproken, is er bij software op maat vaak geen sprake van een licentie per gebruiker. Let wel: er zijn blokken uit de hiervoor genoemde ‘blokkendoos’, zoals bijvoorbeeld de externe bibliotheken van CKEditor, die wel licentiekosten hanteren of de dienst MessageBird die gebruikt wordt om SMS berichten te versturen, waarvoor een fee per sms wordt gerekend.

Als laatste: is software op maat de toekomst?

Over het antwoord op deze vraag zijn Dick en Tim het eens: er zal altijd maatwerk blijven bestaan, want klanten hebben specifieke eisen die nooit helemaal in generieke software gevat kan worden. Maar in welke vorm blijft die software op maat in de toekomst dan bestaan? En welke toegevoegde waarde heeft Sidekick-IT hierin?

Tim: “Klanten zullen steeds meer eisen krijgen om software-oplossingen ‘eigen’ te maken. Een simpel voorbeeld: een klant wil zelf bepalen hoe een invoerscherm eruitziet, waar de knoppen staan en welke knoppen dat dan moeten zijn. Ik verwacht dat de komende 5-10 jaar steeds meer code door computers gegenereerd zal worden. Die functionaliteit is er nu al en we hebben er ook al mee gewerkt voor een klant. Ik verwacht dat het niet lang zal duren voordat je tegen een robot kan zeggen: “Maak een front-end die er zo-en-zo uitziet, inclusief opties om de front-end te beheren.” Een robot is sneller en goedkoper, waardoor maatwerk ook weer goedkoper wordt.”

Dick: “Ik verwacht dat in de toekomst eindgebruikers zelf veel meer zullen kunnen aanpassen. Software zal steeds intuïtiever worden. Uiteraard houden wij deze ontwikkelingen in de gaten en zullen wij van toegevoegde waarde blijven. Niet enkel op technisch vlak, maar zeker ook met onze domeindeskundigheid wat betreft het passend maken van software op de primaire bedrijfsprocessen.”

Ook interessant...

Jean-Pierre is full stack developer én turnfanaat
Nieuwe importfunctie verbetert efficiëntie en communicatie GLEAN Study Manager RIVM
In gesprek met... Kyllian Warmerdam, Junior Web Developer
Update naar FinDock 2.0 verbetert donatieproces Black Jaguar Foundation
Sidekick-IT maakt informatie trials kankeronderzoek beter toegankelijk
Stadlander biedt huurder gericht informatie over eigen wijk

waar kunnen we jou mee helpen?