BLOG

Ondersteuning stichting Leergeld West-Brabant Oost

Ondersteuning stichting Leergeld West-Brabant Oost.Sidekick-IT ziet graag dat alle kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen en steunt daarom stichting Leergeld. Wij wensen dat er geen enkel kind sociaal wordt uitgesloten en dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Daarom steunen wij stichting Leergeld zoveel we kunnen. Wij stellen financiële middelen ter beschikking en bouwen bijvoorbeeld graag op onze kosten de website voor stichting Leergeld West-Brabant Oost, http://www.leergeldwbo.nl.

Dit is stichting Leergeld West-Brabant Oost
Zij richten zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.