GLEAN maatwerk met veilige dataopslag voor RIVM

Het RIVM doet klinische studies naar de veiligheid en werkzaamheid van vaccins. Daarnaast lopen er studies voor het verbeteren van het rijksvaccinatieprogramma: ook onderzoek naar vaccinaties tegen baarmoederhalskanker of kinkhoest vallen hieronder. Wij verzamelen hiervoor veel verschillende materialen als speeksel, bloed en borstvoeding. Daarbij worden uitgebreide vragenlijsten afgenomen. Al deze gegevens moeten veilig opgeslagen worden. Er moet niemand bij kunnen komen die er niet bij mag komen. Data moet bewaard blijven vanaf het moment dat het wordt ingevoerd. Niks mag verloren gaan. En wanneer data aangepast wordt moeten we precies kunnen zien door wie, wat, waar en wanneer.

Sidekick-IT biedt een pakket waardoor data makkelijk toegankelijk is, maar bovenal veilig opgeborgen. De lijnen zijn kort omdat we rechtstreeks contact hebben met de bouwers, die het vermogen hebben om hun ICT kennis duidelijk te vertalen. We begrijpen elkaar. Dat werkt erg prettig.

Het product dat Sidekick-IT ons levert hebben we echt nodig:
het is van belang dat onze onderzoeksgegevens veilig opgeslagen worden
– Deborah Kleijne –