BLOG

3-in-1 MVO

Bewondering voor Martijn van Engelen, de founder van onze klant SNEW.

Vandaag spraken we met hem over hoe hij bijdraagt aan circulariteit in het ICT-landschap en echte MVO-impact. Het is eigenlijk een 3-in-1 MVO-uitwerking.

MVO 1: met zijn bedrijf geeft hij fysieke telecom-producten een nieuw leven of verwerkt ze tot grondstof.
MVO 2: meer dan 60% van zijn team bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
MVO 3: met de refurbished producten kunnen ontwikkelingslanden een goede, goedkope infrastructuur opzetten.

Screenshot website van MVO bedrijf Snew.SNEW is van start-up naar scale-up gegroeid met alle hobbels van dien maar de organisatie en processen staan nu. De volgende stap is de positionering van SNEW. Door voortschrijdend inzicht is deze ook scherper geworden waardoor de communicatie naar de buitenwereld ook onder de loep wordt genomen. Erg leuk om vanuit Sidekick-IT mee te denken over hoe een nieuwe website aan de herpositionering kan bijdragen.

Wordt vervolgd.