BLOG

De toegevoegde waarde van een SSL certificaat

Een SSL certificaat zorgt ervoor dat een website gebruik mag maken van een https:// verbinding wat ervoor zorgt dat de communicatie tussen de computer van een bezoeker en de website versleuteld wordt verstuurd. Voor websites die geen gebruik maken van een versleutelde verbinding is het mogelijk om tussen bezoeker en de website de data te onderscheppen. Door een versleutelde verbinding te gebruiken is dat niet meer mogelijk.

De meeste mensen weten wel dat ze bij internetbankieren moeten controleren of het adres begint bij https:// of dat er in de adresbalk een slotje staat. Bezoek voor een overzicht van veilige adresbalken de website Veiligbankieren.nl. Tegenwoordig maken steeds meer websites gebruik van een versleutelde verbinding zoals websites van zorgverzekeringen, webwinkels en de Belastingdienst.

Een SSL certificaat zorgt ervoor dat een website gebruik mag maken van een https:// verbinding.

Veel standaard websites maken nog geen gebruik van een SSL certificaat omdat het voorheen niet nodig was of het wegens kosten wordt overgeslagen. Sinds enkele jaren is het advies om wel een SSL certificaat aan te schaffen als de website persoonlijke gegevens verwerkt. Onder verwerking van gegevens wordt bedoeld dat mensen contactformulieren in kunnen vullen, een reactie achter laten onder een bericht, een bestelling plaatsen in een webwinkel of inloggegevens/betaalgegevens achterlaten. Tijdens deze actie wordt persoonlijke informatie door de bezoeker verstuurd naar de website.

SSL heeft tegenwoordig ook invloed op je positie in Google zoekmachine resultaten. Gebruik je formulieren en een SSL certificaat dan vindt Google dat de website hoger in de zoekresultaten getoond mag worden dan zonder certificaat. Google vindt beveiliging van een website namelijk zeer belangrijk. Websites die bijvoorbeeld virussen verspreiden worden in de zoekresultaten aangemerkt als onveilig en bezoeken van die websites wordt door Google geblokkeerd.

Vanaf begin 2017 markeert Google Chrome websites zonder SSL certificaat als onveilig in de adresbalk wanneer er wordt gevraagd om inloggegevens of betaalgegevens. Google start hiermee een trend die snel door de andere browsers zoals Microsoft Edge en Firefox overgenomen zal worden. Chrome heeft inmiddels een marktaandeel van bijna 60%.

Er zijn verschillende SSL certificaten beschikbaar met verschillende beveiligingsniveaus. Hoe hoger het niveau hoe beter de veiliging maar ook hoe duurder het certificaat. Het gaat wel om de veiligheid van uw website, persoonlijke data en bezoekers. Met het simpelste certificaat bescherm je alleen het hoofddomein zoals https://www.domein.nl. Echter kan dit ook uitgebreid worden voor subdomeinen zoals https://blog.domein.nl. In dat geval wordt er over een wildcard certificaat gesproken.

Voor meer informatie over SSL certificaten kunt u contact opnemen met ons.